One Comment

  1. De verbetering van het taal- en leesonderwijs in het mbo verdient zeker bredere aandacht. Stichting Lezen publiceert dit najaar twee brochures over de integratie van Nederlands bij de zaakvakken.
    De eerste brochure is Lezen over burgerschapsthema’s mbo. Daarin beschrijft Erna van Koeven (Hogeschool Windesheim) hoe ROC Deltion in Zwolle de taal- en leesontwikkeling van zijn studenten verbetert door het vak Nederlands te koppelen aan burgerschap. Burgerschapsthema’s bieden immers een breed scala aan taalvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren.
    De tweede brochure is een herziening van Meer lezen, beter in taal mbo, geschreven door Kees Broekhof. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken.
    Houd de socialmediaberichten van Stichting Lezen in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief https://www.lezen.nl/nl/over-stichting-lezen/nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *