Tussen 2009 en 2013 had ik een onderzoeksaanstelling bij de School of Media van de Hogeschool Windesheim, bij het lectoraat Media and Civil Society. Ik combineerde mijn werkzaamheden bij Windesheim met mijn werk als directeur van de stichting Nieuws in de klas.

Mijn onderzoek bij Windesheim richtte zich aanvankelijk specifiek op het nieuwsmediagebruik van jongeren. Samen met lector Nico Drok publiceerde ik het onderzoek Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid.

Hierna ging ik mij richten op de veranderende rol van de journalistiek in een dynamische samenleving waarin burgers alternatieve (nieuws)bronnen gebruiken – en zelf actief bijdragen aan de nieuwsvoorziening.
Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat zowel nieuwsgebruikers als journalisten ‘nieuwswijs’ moeten zijn. Ik definieer ‘nieuwswijsheid’ als het actief, kritisch en bewust gebruiken en beoordelen van nieuwsinhouden en -processen en reflecteren op de eigen rol als gebruiker van nieuws.

In 2013 stopte ik met mijn werk bij Nieuws in de klas en met mijn onderzoeksaanstelling bij Windesheim. Ik ging me verdiepen in andere aspecten van het onderwijs. Daardoor kwam het schrijven over nieuwswijsheid en mediawijs burgerschap even stil te liggen.

Nu pak ik de draad weer op. Ik ben begonnen aan de lerarenopleiding en hoop binnen afzienbare tijd als docent Nederlands voor (in) de klas te staan. Het spreekt voor zich dat ik daar veelvuldig gebruik zal maken van de actualiteit en de berichtgeving. Over hoe ik dat (ga) doe(n), daarover later meer via deze weblog.

Intussen heb ik besloten mijn onderzoeksverslag online te publiceren, op de website www.nieuwswijsheid.nl. Ten eerste omdat ik nog geregeld verzoeken ontvang van studenten Journalistiek of Communicatiewetenschappen, die mijn onderzoeksverslag voor hun scripties wilden gebruiken. Een tweede reden om verder te gaan met nieuwswijsheid, is omdat ik ervan overtuigd ben dat ik als docent Nederlands leerlingen kan helpen grip te krijgen op de taal en op maatschappelijke discussies door de actualiteit en de berichtgeving kritisch te bespreken.

Daarom ga ik ook aan de slag met het ontwerpen van een werkwijzer voor het onderwijs. Doel van die werkwijzer is om de lesstof te verbinden aan de actualiteit. Enerzijds omdat leerlingen dan begrijpen waarom ze leren wat ze leren (wat hen meer motiveert), anderzijds omdat de berichtgeving door nieuwsmedia – en de kritische bespreking daarvan – bijdraagt aan taalvaardigheid en mediawijs burgerschap.

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom! Wil je meedenken over de werkwijzer? graag! Gebruik het contactformulier op www.nieuwswijsheid.nl of plaats hieronder je reactie.

Nieuwswijsheid – de onmisbare schakel tussen journalisten en nieuwsgebruikers
Getagd op:                            

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *