Wat was het een leuke avond op 1 november! Meer dan vijftig leraren togen na een lange werkdag ’s avonds naar het schoolgebouw van Cartesius 2 voor de eerste MeetUp 020: een onderwijsevenement georganiseerd door en voor leraren die van en met elkaar leren.

De kracht van MeetUps: actieve, betrokken leraren

MeetUp020-01Er waren vijf deelsessies, een plenaire Open Space en er waren koffie, thee en koekjes. Op het eerste oog zou je zeggen dat dit ‘gewoon’ een kleinschalige conferentie was. Maar er was hier meer aan de hand. Nu ben ik als mede-organisator natuurlijk vooringenomen, maar dit was niet zomaar een bijeenkomst.

In de eerste plaats komt dat, denk ik, door de opzet: door en voor leraren. Achter MeetUps zitten geen professionele organisaties, maar clubjes enthousiaste leraren die de bijeenkomsten vrijwillig, in hun eigen tijd en met minimale middelen, organiseren. In Amsterdam hadden we binnen een week een mooi programma met interessante sprekers samengesteld, een locatie (dank zij docent Jasper Beckeringh die zijn schoolgebouw beschikbaar stelde) en heel rap meldden zich meer dan tachtig belangstellenden aan.

In de tweede plaats wordt het succes van een MeetUp bepaald door de actieve deelname van de aanwezigen. De deelnemers van de eerste MeetUp020 waren reuzenieuwsgierig naar de vernieuwingen die collega’s op andere scholen invoerden. Ze gaven feedback, stelden kritische vragen, maar stelden zich ook open voor mogelijkheden. Ze dachten met elkaar mee, deelden ervaringen, moedigden elkaar aan. En ze gingen geïnspireerd naar huis.

tweet_MeetIp020-01_@dylanhymanEen derde belangrijke reden is dat Meetups regionaal georganiseerd zijn. Bij een landelijke conferentie heeft de informele netwerkborrel vaak veel weg van een korte reünie met mensen die in andere delen van het land werken, maar die je tussen de conferenties door weinig ziet. Op een MeetUp komen collega’s uit dezelfde stad af: zij hebben vaak te maken met vergelijkbare problematiek (in Amsterdam bijvoorbeeld: diversiteit, krimp, de kernprocedure) en is de drempel voor een vervolgafspraak lager: het is makkelijk lessen van elkaar bij te wonen als je even op de fiets kunt springen.

Van passief luisteren naar actief participeren

Je kent het vast wel, die routine van de meeste conferenties: je meldt je bij de registratiebalie, haalt een kopje koffie, luistert (passief) naar het welkomstwoord door de initiatiefnemer en naar de – als inspirerend aangekondigde – lezing van een keynote spreker. Daarna begeef je je net als alle andere deelnemers naar de workshopsessies (die vaak toch ook weer minipresentaties met een kort vragenrondje blijken te zijn), om de dag af te sluiten met een borrel. Tijdens de pauzes benut je de gelegenheid tot informeel netwerken met andere deelnemers; kort, want je moet ook nog even bellen met een collega die dringend iets wil bespreken.
Sommige organisaties proberen nog wel eens een interactief element toe te voegen, bijvoorbeeld door via een online tool mensen te laten stemmen over stellingen. Een enkele keer gebeurt het dat de organisatie bij de aanmelding al vraagt om inbreng, zodat daar tijdens de conferentie op ingegaan kan worden – wat uiteindelijk echter niet gebeurt (gemiste kans!!).

Bij MeetUps staat juist de interactie tussen de deelnemers centraal en is de volledige ruimte het podium. Natuurlijk, enige vorm van structurering is er wel: zo is wel handig dat onderwerpen door een spreker worden ingeleid en kunnen sessies worden gemodereerd zodat iedereen in de beschikbare tijd zijn bijdrage kan leveren. We zullen waarschijnlijk ook gaan variëren met de programma-opzet: zo is denkbaar dat we de ene keer een spreker uitnodigen om een wat langere presentatie te geven over een onderwerp dat voor iedereen relevant is, en de andere keer juist een ontwikkelsessie organiseren. Zolang er maar voldoende gelegenheid is voor de deelnemers om van en met elkaar te leren. De kracht van MeetUps is de participatie door de deelnemers.
MeetUp020_01_OpenSpace

MeetUp020: het vervolg

Er zijn nog ontiegelijk veel onderwerpen die de onderwijsgemoederen bezig houden: professionalisering (al dan niet bij te houden via een lerarenregister), de aansluiting tussen primair, voortgezet en vervolgonderwijs, werkdruk, curriculumontwikkeling, toetsing, schooladvies en schoolkeuze, passend onderwijs, de pedagogische rol van de leraar, ouderbetrokkenheid, kansenongelijkheid, persoonsvorming, burgerschap en ga zo maar door.

Er zijn ook ontiegelijk veel mensen die hun kennis en ervaring kunnen en willen delen. Dat hoeven lang niet altijd duur betaalde professionele sprekers te zijn die van conferentie naar conferentie hoppen zonder ooit een klaslokaal van binnen te zien. Integendeel, de mensen die bij MeetUps het podium beklimmen zijn de leraren die zelf met de voeten in de klei staan. Die proberen hun onderwijs te verbeteren en snappen dat dát het beste gaat door te sparren met collega’s – binnen en buiten de school. En die daar graag af en toe een vrije avond aan besteden.

tweet_@elsemarike

Het organiserend team treft momenteel voorbereidingen voor de tweede editie, in de tweede helft van januari 2017. Thema van die avond zal zijn: de aansluiting tussen po, vo en het vervolgonderwijs. Werk je ook op een school in Amsterdam en wil je aan de volgende MeetUp een bijdrage leveren, laat het weten via de weblog van MeetUp020.
Daar vind je ook een verslag van de eerste editie, en meer informatie over de organisatie achter MeetUp020.
Voor nu kun je ook vast de video-impressie van MeetUp020 #1 bekijken, gemaakt door studenten van het Mediacollege (met dank aan Jorick Scheerens). Dan zie je wat je gemist heb en weet je: daar wil je de volgende keer bij zijn!

MeetUps in den lande

MeetUpNLAmsterdam was niet de eerste stad waar onderwijsmeetups werden georganiseerd: dat was in Rotterdam. Vanaf 2015 organiseert een bevlogen club van leraren daar regelmatig MeetUp010. Daar is inmiddels alweer de negende editie in de maak.
De Rotterdamse initiatiefnemers hebben met het Amsterdamse team meegedacht en ons van advies voorzien over hoe een MeetUp aan te pakken.
Inmiddels komen de MeetUps als paddenstoelen uit de grond. Behalve in Rotterdam en Amsterdam worden nu ook in Den Haag, Amersfoort/Hilversum, Tilburg en Nijmegen voorbereidingen getroffen voor bijeenkomsten. Wil je meer weten over wie wat waar organiseert? Of wil je zelf iets opstarten en sparren met andere locaties? Volg @MeetUpNL

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

MeetUp020: flip the conference!
Getagd op:                            

Eén gedachte over “MeetUp020: flip the conference!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *