One Comment

  1. Jenny

    Hallo Fifi, interessant artikel, waarbij het woord training in het eerste stuk ook letterlijk genomen kan worden. Als hardloper maak je vaak de meeste progressie als je gevarieerd traint (interval). In dit verband zou je dat ook kunnen gelijk stellen met experimenteren met nieuwe werkvormen, ideeën, manieren van studeren e.d.

    Ik las vandaag een artikel van Benjamin Hardy over ‘free will and will-power’ wat een interessante aanvulling op het gedachtegoed van Ericsson is. De essentie laat zich het beste vatten in deze twee quotes: “If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster.”….’But the only way to thrive is by consciously designing your environment.’

    Jammer dat het ‘ability’ aspect een niet meer prominente plaats in neemt binnen het boek, want juist de randvoorwaarden en context waarbinnen talent ontwikkeling plaats vindt, blijken vaak doorslag gevend te zijn. Wellicht een pleidooi om studenten over deze twee aspecten meer eigenaarschap te laten nemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *