Onderstaande tekst is in dank gedeeltelijk ontleend aan de disclaimer en het privacybeleid van Wilfred Rubens (op 3 mei 2021 gehaald van https://www.te-learning.nl/blog/disclaimer-en-privacybeleid/). Deze sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Disclaimer

Deze website geeft mijn persoonlijke opvattingen weer. Hoewel veel onderwerpen zijn gerelateerd aan werkzaamheden die ik uitvoer voor mijn (vorige) werkgever(s) komen de opinies en links op dit weblog niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn (vorige) werkgever(s). Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website. Hoewel ik mijn best doe geen onjuistheden te vermelden, kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat ik achter de inhoud, opzet, visie etc. van de betreffende website sta.

De inhoud van reacties op berichten op deze site, is geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik achter de inhoud van de betreffende reactie sta.

Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen. Ik doe dat met grote terughoudendheid, maar wel bij naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam.

Wil je contact met mij opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail (fifi[at]dedingendebaas.nl of via mijn contactformulier). Reclame, spam, dreigementen etc. worden niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour-e-mailadres wordt serieus gelezen.

Als je deze website bezoekt, ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Ik zal nooit e-mailadressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor spam of marketingdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Zie ook hieronder de meer gedetailleerde beschrijving in de Privacyverklaring.

Wanneer ik materiaal van derden opneem, vraag ik toestemming en neem ik een bronvermelding op. Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud ten alle tijden mij het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Privacyverklaring en verklaring gegevensverwerking

Ik vind online privacy erg belangrijk. Bezoekers van mijn blog hebben daar ook recht op. Ik verwerk naam- en adresgegevens van individuen alleen indien men deze gegevens expliciet aan mij verstrekt. Ik verwerk geen financieel-administratieve gegevens van organisaties of particulieren (zoals bankrekeningnummer en/of KvK-nummer). Voor onderzoeksdoeleinden verwerk ik eventueel demografische gegevens. Deze gegevens kunnen in die gevallen niet herleid worden naar individuen.

Logbestanden
De server waarop dit weblog draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/URL, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij mijn weblog gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn.

Op dit moment worden deze logbestanden gebruikt om automatisch rapportages met behulp van Jetpack statistieken. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden uitsluitend gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. Ze worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

Weblog volgen

Mijn weblog wordt gehost door SiteGround dat gevestigd is in Madrid (Spanje) is ondergebracht op servers die zijn ondergebracht in Nederland. Je kunt berichten of mijn blog als geheel volgen. Mailadressen van abonnees/volgers worden binnen mijn gehoste omgeving geregistreerd en gebruik ik voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates. Een goed alternatief voor het volgen van mijn weblog is het gebruik van een RSS-feedreader waarin je de RSS-feed van mijn blog opneemt.

Social sharing
Dit weblog maakt gebruik een aantal WordPress plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Ik vraag vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. 

Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan ertoe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Ik heb daar geen invloed op.

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op mijn weblog. Wel is het noodzakelijk om een naam en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd. Het IP-adres wordt ook geregistreerd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van het deze weblog. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Als een blogpost is geplaatst, heb je onbeperkt de tijd om te reageren. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Ik beschouw reacties als bijdragen aan kennisontwikkeling. Daarom vind ik het belangrijk om reacties te bewaren. Als je toch wilt dat een reactie wordt verwijderd, kun je contact met me opnemen.

Als je reacties achterlaat op mijn blog, verzamel ik de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Ik modereer reacties met het oog op het voorkomen van  naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. Ik streef er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiode vormen hier een uitzondering op. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog niet mogelijk om de door de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat deze zelf de mogelijkheid heeft om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen.

Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de ontstane lijn van reacties bij een bericht niet verstoort. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.

Bescherming apparaten en weblog

Mijn apparaten (laptop, tablet, smartphone) zijn voorzien van een wachtwoord of code. Als ik mijn apparaten niet gebruik, kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over wachtwoord of code. De laptop is dichtgeklapt en de tablet/smartphone staan uit. De laptop is voorzien van anti-virus software. Mijn weblog is voorzien van een sterk wachtwoord. Mijn wachtwoorden bewaar ik in een Passwordmanager.

Online formulieren

Ik maak gebruik van online formulieren, bijvoorbeeld een contactformulier via een plugin. Om contact op te nemen, kun je me ook een mail sturen (fifi[at]dedingendebaas.nl).

Klachten?

Neem contact met mij op als je een klacht hebt over hoe ik persoonsgegevens verwerk. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.